Contact

Contencios administrativ

  • Consultanţă juridică, asistenţă şi reprezentareîn probleme de drept administrativ şi contencios administrativ, raportate la relaţiile acestora cu organele administrative, inclusiv actele de control ale acestora
  • Asistenţă, consultanţă, reprezentare în legătură cu proceduri judiciare de control al actelor emise de autorităţi ale administraţiei centrale sau locale, sau de instituţii cu atribuţii administrative (contestaţii, litigii legate de problematica administratiei locale si centrale, litigii în contencios administrativ la instanţe de orice grad, medieri)
  • Asistenţă şi consultanţă în litigii privind actele administrative emise sau încheiate de autoritățile publice locale sau județene, precum si cele care privesc taxe si impozite, contribuții si accesorii ale acestora.
  • Asistenţă şi consultanţă acordată societăţilor comerciale şi persoanelor fizice române sau străine, precum şi asociaţiilor non–profit, în materie de taxe şi impozite
  • Asistenţă sau reprezentare pentru persoane juridice române sau străine în procedurile administrative sau judiciare de contestare a actelor de control
  • Asistenţă în obţinerea de avize, autorizaţii în domenii având legătură cu activitatea societăţilor comerciale
  • Verificarea legalităţii de acte administrative
  • Consultanta juridică, asistenta şi reprezentarea clienţilor în litigii de contencios administrativ pentru anularea actelor administrative adoptate de autorităţile locale;
  • Cereri întemeiate pe Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile publice,  cereri întemeiate pe Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *