Contact

Drept internaţional privat & C.E.D.O.

  • Asistenţă juridică şi reprezentare în vederea renunţării ori redobândirii cetăţeniei române;
  • Regimul străinilor în România;
  • Obţinerea şi prelungirea permisului de şedere în România;
  • Stabilirea domiciliului în România
  • Obţinerea permisului de muncă în România;
  • Dobândirea cetăţeniei române;
  • Asistenţă şi reprezentare în faţa autorităţilor competente;
  • Alte formalităţi pentru refugiaţi şi extracomunitari.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *