Contact

Corporate & Comercial

 • Asistenţă în cadrul procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului
 • Restructurare / reorganizare
 • Recuperare de creanţe – www.ics-collection.ro
 • Transferuri de active
 • Obţinerea de informaţii privind societăţile comerciale
 • Analize şi rapoarte de due-dilligence
 • Consultanţă şi asistenţă privind înfiinţarea, funcţionarea, dizolvarea, lichidarea, fuziunea şi divizarea societăţilor comerciale
 • Înfiinţarea de filiale, sucursale, puncte de lucru, reprezentanţe
 • Întocmirea de documente juridice: acte constitutive, acte adiţionale, hotărâri ale adunărilor generale
 • Îndeplinirea tuturor formalităţilor privind înscrierea de menţiuni la Oficiul Registrului Comerţului şi/sau alte instituţii publice
 • Asistenţă în pregătirea adunărilor generale ale acţionarilor şi şedinţelor consiliului de administraţie, emiterii de acţiuni, ofertelor, majorărilor sau diminuărilor de capital social
 • Asistenţă şi consultanţă pentru întocmirea, negocierea şi încheierea contractelor comerciale
 • Constituirea de asociaţii, fundaţii, organizatii non-profit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *