Contact

Recuperare creante

Recuperare creante

Noul cod de procedura civila prevede urmatoarele proceduri de recuperare a creantelor:

  • procedura ordonantei de plata
  • procedura cererii cu valoare redusa si
  • procedura de drept comun

Prin intermediul ORDONANTEI DE PLATA se pot recupera creantele certe, lichide si exigibile, procedura fiind  prevazuta  la art. 1013-1024 din Noul Cod de Procedura Civila.
Procedura prealabila unui astfel de demers in instanta notificarea/somarea debitorului prin intermediul cabinetului de avocatura sau executor judecatoresc, prin scrisoare cu continut declarat si confirmare de primire punandu-i-se  in vedere ca are obligatia de a achita debitul in termen de 15 zile de la primirea somatiei.

Daca după aceste 15 zile debitorul nu a achitat debitul, creditorul este in drept sa introduca cererea de chemare in judecata la instanta de judecata.

Parcurgerea acestei proceduri prealabile anterior inaintării cererii la instanţă este obligatorie, iar neindeplinirea procedurii prealabile se sanctioneaza cu respingerea cererii ca inadmisibila.

Potrivit noului cod de procedură civilă, ordonanta de plata este executorie, chiar daca este atacata cu cerere in anulare si are autoritate de lucru judecat provizorie pana la solutionarea cererii in anulare.
Impotriva orodonanţei de plată atat creditorul  cat si debitorul pot formula  cerere in anulare in termen de 10 zile de la comunicare.
Cererea in anulare nu suspenda executarea, însă debitorul poate cere suspendarea hotărârii dacă va achita cauţiune al carei cuantum va fi fixat de instanta. In cazul în care, instanta investita admite, in tot sau in parte, cererea in anulare, aceasta va anula ordonanta, in tot sau, dupa caz, in parte, pronuntand o hotarare definitiva.
PROCEDURA PRIVIND CERERILE CU VALOARE REDUSĂ,  prevăzută de dispoziţiile art. 1025-1032 Cod procedură civilă se aplică creanţelor care nu 10.000 de lei.

Astfel, in cadrul acestei proceduri creditorul va completa un formular pus la dispoziţie de Ministerul Justiţiei şi va cuprinde toate informaţiile necesare cu privire la litigiu.
La finalul procesului instanta va pronunţa o hotărâre judecătorească care este executorie de drept. Hotararea este supusă apelului in termen de 30 de zile de la comunicare. La cererea debitorului instanta  poate suspenda executarea hotărârii numai  dacă se va achita o cauţiune de 10 % din valoarea contestata. Hotararea instantei de apel este definitiva.
Cuantumul taxei de timbru pentru cele doua cereri este, pentru cererea de emitere a ordonantei de plata de 200 de lei, iar pentru cererile cu valoare redusa cuantumul taxei este de 50 de lei daca debitul solicitat este pana la suma de 2.000 lei si de 200 de lei daca debitul este peste 2000 lei si pana la 10.000 lei.

Avantajele acestor proceduri sunt:
-taxa de timbru accesibila si fixa;
-rapiditatea recuperarii creantei ca urmare a faptului ca aceste proceduri dureaza intre 1-3 luni;
Dezavantaje:
–  dacă apărările pe fond formulate de debitor presupun administrarea altor probe decat inscrisurile, iar acestea ar fi admisibile potrivit legii în procedura de drept comun, instanţa va respinge cererea de emitere a ordonanţei de plată, pronunţând tot o încheiere. În ambele situaţii, creditorul îşi va putea valorifica creanţa pe calea unei acţiuni de drept comun, încheierea astfel pronunţată neavând autoritate de lucru judecat.

PROCEDURA DE DREPT COMUN, reglementata de art. 194 din Codul de procedură civilă, prezintă atât avantaje, cât şi dezavantaje.

Referitor la dezavantaje, mentionam ca acţiunile şi cererile evaluabile în bani, introduse la instanţele judecătoreşti, se taxează conform art. 3 alin. 1 din OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, taxele de timbru fiind în general destul de mari, în funcţie de suma de bani solicitată prin acţiunea introductivă de instanţă.

De asemenea, soluţionarea unei cauze în care a fost formulată o astfel de cerere pe dreptul comun poate să se întindă pe o perioadă îndelungată de timp, având în vedere, pe de o parte, gradul mare de încărcare al instanţelor de judecată şi, pe de altă parte, acordarea termenelor de judecată numeroase într-o astfel de cauză.
Printre avantajele unei cereri pe dreptul comun, amintim posibilitatea creditorului, ca reclamant într-o astfel de cauză, să propună şi să administreze, pe lângă proba cu înscrisuri, şi alte probe (de exemplu: o expertiză tehnică de specialitate, interogatoriul debitorului etc), probe care au rolul de a-i “justifica” mai bine demersul judiciar.

FAZA EXECUTARII SILITE A DEBITORULUI

Dupa ce s-a obtinut hotararea judecatoreasca, procedura continua cu executarea silita a debitorului, executare silita care, potrivit legii, este de competenta executorului judecatoresc. Este faza in care puteti pune in executare titlurile executorii obtinute prin investirea hotararilor judecatoresti sau a altor acte cu putere executorie (bilet la ordin, cec, conventie incheiata la notar cu forta executorie etc.).

Comments are closed.