Contact

Real Estate & Constructii

  • consultanţă şi asistenţă privind restituirea imobilelor naţionalizate
  • tranzacţii imobiliare
  • certificate
  • autorizaţii
  • înregistrări
  • contracte de vânzare-cumpărare
  • antrepriză
  • leasing imobiliar etc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *