Contact

Dreptul muncii şi securităţii sociale

 • Asistenţă şi consultanţa juridică privind diverse aspecte ale relaţiilor contractuale de muncă;
 • Redactarea contractelor, acordurilor, notificărilor;
 • Asistenţă în negocierea contractelor de munca;
 • Redactarea descrierii postului, a regulamentelor de organizare şi funcţionare, a regulamentelor de ordine interioară;
 • Legalizarea şi punerea în executare a dispozitivelor hotărârilor judecătoresti.
 • consultanţa litigii referitoare la raporturi de muncă;
 • obligarea angajatorului la restituirea sumelor de bani reţinute din salariu;
 • obligarea angajatorului la repararea prejudiciului suferit de angajat, la reintegrarea salariatului în funcţia avută anterior;
 • consiliere şi asistenţă la încheierea contractelor individuale de muncă;
 • contestaţii împotriva deciziilor de sancţionare;
 • contestaţii împotriva deciziilor de concediere;
 • asistenţă şi reprezentare în litigii de muncă;
 • consultanţă şi asistenţă în realizarea dosarelor de pensie.
 • consultanţă în activitatea curentă;
 • redactare/avizare contracte colective şi individuale de muncă;
 • redactare/avizare acte adiţionale la contracte colective şi individuale de muncă;
 • redactare/avizare decizii ale organelor de conducere;
 • mediere conflicte de muncă, conciliere;
 • asistenţă şi reprezentare în litigii de muncă;
 • litigii in ceea ce priveste atragerea raspunderii salariatului de catre angajator pentru incalcarea clauzei de confidentialitate;
 • repararea prejudiciilor cauzate angajatorului;
 • restituiri de sume incasate necuvenit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *