Contact

Obtinerea cetateniei romane

Obtinerea cetateniei romane

Cetatenia romana se poate dobandi in urmatoarele moduri: nastere, adoptie si acordare la cerere.

Redobandirea cetateniei romane de catre fostii cetateni romani care au pierdut cetatenia romana din motive neimputabile lor sau aceasta cetatenie le-a fost ridicata fara voia lor, precum si descendentii acestora pana la gradul III inclusiv pot redobandi ori li se poate acorda cetatenia romana, la cerere, cu pastrarea cetateniei straine si stabilirea domiciliului in tara sau cu mentinerea acestuia in strainatate, daca indeplinesc conditiile:

a) dovedeste, prin comportament, actiuni si atitudine, loialitate fata de statul roman, nu intreprinde sau sprijina actiuni impotriva ordinii de drept sau a securitatii nationale si declara ca nici în trecut nu a intreprins asemenea actiuni;

b) a împlinit varsta de 18 ani;

c) este cunoscut cu o buna comportare si nu a fost condamnat in tara sau în strainatate pentru o infractiune care il face nedemn de a fi cetatean roman;

d) cunoaste limba romana si poseda notiuni elementare de cultura si civilizatie romaneasca, in masura suficienta pentru a se integra in viata sociala;

Cetatenia romana se acorda la cerere persoanei fara cetatenie sau cetateanului strain, daca îndeplineste urmatoarele conditii:

a) s-a nascut si domiciliaza, la data cererii, pe teritoriul Romaniei sau, desi nu s-a nascut pe acest teritoriu, domiciliaza in conditiile legii pe teritoriul statului roman de cel putin 8 ani sau, in cazul in care este casatorit si convietuieste cu un cetatean roman, de cel putin 5 ani de la data casatoriei;

b) dovedeste, prin comportament, actiuni si atitudine, loialitate fata de statul roman, nu intreprinde sau sprijina actiuni impotriva ordinii de drept sau a securitatii nationale si declara ca nici în trecut nu a întreprins asemenea actiuni;

c) a implinit varsta de 18 ani;

d) are asigurate in Romania mijloace legale pentru o existenta decenta, in conditiile stabilite de legislatia privind regimul strainilor;

e) este cunoscut cu o buna comportare si nu a fost condamnat in tara sau in strainatate pentru o infractiune care il face nedemn de a fi cetatean roman;

f) cunoaste limba romana si poseda notiuni elementare de cultura si civilizatie romaneasca, in masura suficienta pentru a se integra în viata sociala;

g) cunoaste prevederile Constitutiei Romaniei.

Termenele prevazute la alin. 1 lit. a) pot fi reduse pana la jumatate in cazul in care solicitantul este o personalitate recunoscuta pe plan international, este cetateanul unui stat membru UE, a dobandit statutul de refugiat potrivit prevederilor legale in vigoare, ori a investit in Romania sume care depasesc 1.000.000 euro.

Procedura de redobandire a cetateniei romane

Cetăţenia română se va acorda, la cerere, cu păstrarea cetăţeniei străine şi stabilirea domiciliului în Romania sau menţinerea acestuia în străinătate.

Cererea de redobândire a cetăţeniei române se depune personal la sediul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie din Bucureşti sau prin mandatar numai in cazuri exceptionale.

Dupa depunerea cererii, Preşedintele Comisiei pentru Cetăţenie fixează un termen la care Comisia pentru Cetăţenie va verifica îndeplinirea condiţiilor necesare redobândirii cetăţeniei române, in maxim  5 luni de la data înregistrării cererii.

Preşedintele va emite o rezoluţie  pentru a verifica îndeplinirea condiţiilor necesare redobândirii cetăţeniei române, potrivit dispoziţiilor de la art. 11 și art. 8 alin. (1) lit. b), c) şi e) din Legea cetăţeniei române ( respectiv daca solicitatul dovedeste  prin comportmentul, acțiunile şi atitudinea sa, loialitate faţă de statul român, nu întreprinde sau sprijină acţiuni împotriva ordinii de drept sau a securităţii naţionale şi declară că nici în trecut nu a întreprins asemenea acţiuni şi este cunoscut cu o bună comportare şi nu a fost condamnat în ţară sau în străinătate pentru o infracţiune care îl face nedemn de a fi cetăţean român).

Preşedintele ANC va emite ordinul de redobândire a cetăţeniei române, ordin care se comunică solicitantului prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, in speta, la sediul cabinetului de avocatura, unde se va alege domiciliul pentru comunicarea tuturor actelor de procedura.

În termen de 3 luni de la data comunicării ordinului Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie de redobândire a cetăţeniei române,  vor depune jurământul de credinţă faţă de România în faţa şefului misiunii diplomatice care va elibera certificatul de cetăţenie română.

În privinţa copiilor minori, dacă aceştia dobândesc cetăţenia română împreună cu părinţii sau cu unul dintre părinţi, urmand a fi înscrişi în certificatul de cetăţenie al părinţilor si nu depun jurământul.

Documente necesare pentru redobandirea cetateniei romane:

1.      Cartea de identitate, în copie legalizată;

2.      Cazier judiciar din străinătate în original și cu traducere în limba română, legalizată.

3.      Actele de stare civilă în copii legalizate pentru titular şi ascendenţi (părinţi, bunici, străbunici), foşti cetăţeni români şi cu traducere în limba română, legalizată;

4.      Declaraţie pe proprie răspundere, autentificată la notar sau la misiunea diplomatică a României, din care să rezulte dacă a mai depus sau nu o altă cerere de dobândire a cetăţeniei române;

5.       Declaraţie pe proprie răspundere, autentificată la notar sau la misiunea diplomatică a României, din care să rezulte dacă doreşte dobândirea cetăţeniei române cu păstrarea domiciliului în străinătate sau stabilirea domiciliului în România;

6.      Declaraţie pe proprie răspundere, autentificată la notar sau la misiunea diplomatică a României, din care să rezulte că în prezent nu întreprinde şi nu sprijină acţiuni împotriva ordinii de drept, ori a siguranţei naţionale şi nici în trecut nu a desfăşurat asemenea activităţi;

7.       Acte de stare civilă în copii legalizate pentru copiii minori, care vor obtine cetatenia impreuna cu parintii ;

8.      Acordul părinților pentru dobândirea cetăţeniei române de către copiii minori, dat prin declaraţie autentificată la notar.

Comments are closed.